Informatie


AIT

Bezoekers: Burgemeester Verderlaan 15-A
3544 AD Utrecht

E-mail: info@ait-spin.com

Telefoon: 030-275 91 00 (via de centrale van Pento)

Bankrekening:
NL52 RABO 0151 5585 15


   gewestcoördinatoren | landelijk bureau | gewestcoördinatoren | coördinatoren op steunpunten

Contact gewestcoördinatoren

 

VHT en VIB worden ingezet in 12 verschillende werkvelden die een begeleidingsaanbod realiseren in de ‘zorg voor jeugd’. VIB wordt daarnaast breder benut in diverse professionele settings, zoals de Ouderenzorg.

De gewestcoördinatoren hebben overzicht over de beschikbare kwaliteit en kwantiteit op opleidingsgebied in hun gewest en adviseren bij implementatievragen.

Gegevens van de gewestcoördinatoren:

 

REGIO NOORDWEST-NEDERLAND
Gewestcoördinator Achtergrond

Herma van Andel
tel. 020-5400 500

h.v.andel@spirit.nl

Er zijn in Noord-Holland 402 VHT-ers en VIB-ers werkzaam en 23 opleiders/supervisoren actief.

Herma werkt vanuit AIT-steunpunt Spirit. Zij heeft het overzicht over de beschikbare capaciteit voor opleiding en bijscholing in Noord-Holland. Ze kent alle opleiders goed en weet over welke kwaliteiten deze beschikken. In het gewest Noord-West wordt VHT/VIB in alle werkvelden die bij de zorg voor jeugd betrokken zijn ingezet. Ook zijn er organisaties die VIB benutten in de Ouderenzorg.
Naast het bij elkaar brengen van ‘vraag en aanbod’, geeft Herma advies m.b.t. ‘een goede start’ en de implementatie van de methodieken. Ze werkt in haar gewest samen met Mariëtte Braam en Tycho Vecht.

 

(meer informatie)

REGIO ZUIDWEST NEDERLAND
Gewestcoördinator Achtergrond

Yolanda van Ruyven
tel. 06 33374501

yolandavanruyven@enver.nl

Het gewest Zuid-West bestaat uit Zuid-Holland en Zeeland. In deze provincies zijn 322 VHT-ers en VIB-ers actief en 22 opleiders/supervisoren.

Yolanda verricht haar AIT-werkzaamheden vanuit Enver, een coöperatieve vereniging waarbij Trivium Lindenhof de aansluiting heeft gezocht. Yolanda geeft informatie aan diegenen die overwegen een opleiding te gaan volgen en verwijst hen naar een opleider die beschikt over de benodigde kwalificaties. Vragen uit Zeeland worden behartigd door Anje van der Kamp.

In Zuid-Holland en Zeeland is specifiek aandacht voor goed afstemmen van de hulp thuis en op school/kinderopvang als er sprake is van ontwikkelingsproblemen bij (school)kinderen. Yolanda werkt op dit gebied nauw samen met Loes Dreissen.

 

(meer informatie)

 

REGIO MIDDEN-NEDERLAND
Gewestcoördinator Achtergrond

José Luimes
tel. 033 - 46 78 094

j.luimes@legerdesheils.nl

 

Het gewest Midden Nederland bestaat uit Utrecht en Flevoland. In deze provincies zijn 251 VHT-ers en VIB-ers werkzaam en 22 opleiders/supervisoren actief.

José verricht haar AIT-taken vanuit het steunpunt Leger des Heils Midden Nederland. Zij beschikt over veel know-how m.b.t. de (ambulante) begeleiding aan gezinnen met meervoudige en complexe problematiek. Ook ondersteunt zij de inzet van VIB in de  Gezinshuizen. Daarnaast heeft zij ook geïnvesteerd in preventie, o.a. door opleiding en kwaliteitszorg na opleiding te verzorgen in de JGZ, bijv. in het programma Samen Starten.
 In Utrecht heeft ook het maatschappelijk werk o.a. in de sociale wijkteams en CJG’s, een belangrijke plek als aanbieder van VHT-VIB.

José kent alle opleiders in Midden Nederland en werkt m.b.t. Flevoland nauw samen met Truus van der Veen en Corinne Verheule.

 

(meer informatie)

REGIO NOORD-NEDERLAND
Gewestcoördinator Achtergrond

Thalina van Renssen
tel: 050-31 72 670

thalina.van.renssen@legerdesheils.nl

 

Het gewest Noord Nederland bestaat uit Friesland, Groningen en Drenthe. In deze provincies zijn 208 VHT-ers en VIB-ers werkzaam en 14 opleiders/supervisoren actief.

Thalina heeft aanvankelijk als kinderverpleegkundige kennisgemaakt met VIB en VHT. Tijdens het werken met ouders van baby’s en zieke kinderen heeft zij ontdekt hoe helpend beelden kunnen zijn in het contact in deze kwetsbare periode. Geraakt door de kracht van de methodieken heeft ze deze achtereenvolgens ingezet in het ziekenhuis, de thuiszorg en de jeugdzorg. Haar huidige standplaats is het Leger des Heils Noord, waar men zich richt op de doelgroep gezinnen met complexe problematiek. In het verlengde van deze taakstelling ligt de begeleiding aan oudere jeugd die de aansluiting met school en de maatschappij dreigt te verliezen. Voor AIT organiseert Thalina de WOK’s voor opleiders, behartigt implementatievragen en is zij vraagbaak extern en intern. In de Noordelijke provincies werkt zij samen met Rian Bosma, José Cramer, Bert Noordkamp en Piet Stellingwerf.

 

(meer informatie)

REGIO OOST-NEDERLAND
Gewestcoördinator Achtergrond

Annemiek de Jong

055 526 92 00
06 204 46 709
Annemiek.dejong@meeveluwe.nl

Het gewest Oost Nederland bestaat uit Gelderland en Overijssel. In deze provincies zijn 338 VHT-ers en VIB-ers werkzaam en 22 opleiders/supervisoren actief.

Sinds januari 2012 ben ik opleidingscoördinator voor opleiding en bijscholing op het gebied van VHT en VIB voor kwetsbare ouders en kinderen in de 1e lijns zorg, in de provincies Overijssel en Gelderland. Autisme is een belangrijke specialisatie. Sinds 1999 verzorg ik opleidingen VHT en VIB binnen de gehandicaptenzorg ( met name MEE), speciaal onderwijs en de ziekenhuizen. In het verleden heb ik ook ervaring opgedaan met het verzorgen van opleidingen in andere werkvelden, dit helpt me om te werken en op te leiden vanuit een ‘brede oriëntatie’.
Annemiek kent de meeste organisaties en professionals die werken met VHT/VIB in Oost Nederland en werkt o.a. nauw samen met Marloes Ambagtsheer, Lucie Engelen, Ingrid van Kruysbergen en Helga Oude Hendriksman.

 

(meer informatie)

REGIO ZUID-NEDERLAND
Gewestcoördinator Achtergrond

Marion Mertens
Tel: 040-7022253 / 06-51796165

m.mertens@combinatiejeugdzorg.nl

Het gewest Zuid Nederland bestaat uit Brabant en Limburg. In deze provincies zijn 358 VHT-ers en VIB-ers werkzaam en 37 opleiders/supervisoren actief.

Marion is in 1990 gestart als pedagogisch medewerker in de jeugdzorg, waar zij in contact kwam met de methodieken VIB en vHT. Ze was meteen enthousiast over de meerwaarde hiervan voor haar eigen professie en voor de begeleiding en hulp aan jeugdigen en hun ouders. In 2001 is ze als ambulant hulpverlener opgeleid tot VHT-er en vanaf 2007 is ze actief als opleider en opleidingscoördinator VHT/VIB.
Marion is vanuit haar taken als gewestcoördinator verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteitsstructuur in Zuid-Nederland en overlegpartner bij zowel nieuwe opleidingsvragen als ‘lopende zaken’. Marion werkt op dit gebied nauw samen met Jessie Hagemeijer en Monique Konings.

 

(meer informatie)

 

 

terug | naar boven