Informatie


AIT

Bezoekers: Burgemeester Verderlaan 15-A
3544 AD Utrecht

E-mail: info@ait-spin.com

Telefoon: 030-275 91 00 (via de centrale van Pento)

Bankrekening:
NL52 RABO 0151 5585 15


   landelijk bureau | landelijk bureau | gewestcoördinatoren | coördinatoren op steunpunten

Contact landelijk bureau van de AIT

 

Het Landelijk Bureau van AIT is het centraal informatiepunt en vervult een spilfunctie in de kwaliteitsborging en ontwikkeling van VHT en VIB. Overzicht van de medewerkers en hun taken vindt u hieronder.

 

Het landelijk bureau van de AIT is gevestigd in Utrecht:

Burgemeester Verderlaan 15-A
3544 AD Utrecht

E-mail: info@ait-spin.com

Telefoon: 030-275 91 00 (via de centrale van Pento)

 

 

Bemensing van het landelijk bureau

 

Directeur

• Marij Eliëns: marijeliens@ait-spin.com

Kwaliteitsbeleid, samenwerking met steunpunten en andere organisaties, overlegpartner intern en extern, projecten en werkontwikkeling, promotie methodieken. Specifieke aandachtsvelden: (Jeugd) Gezondheidszorg, GGZ en Ouderenzorg.

 

Beleidsmedewerkers

• Margaret van Ruitenbeek

Contactpersoon voor de hogescholen en opleider van de introductiecursus VHT en VIB die AIT samen met Logavak aanbiedt (margaretvanruitenbeek@gmail.com, 06-51404667).

 

• Dorini Jansen

Dorini Janssen coördineert het project Pleegzorg in Beeld en is tevens contactpersoon voor dit project (d.janssen@rading.nl).

 

Secretariaat met beleidstaken

• Eefje Meijer: eefjemeijer@ait-spin.com

Eefje Meijer, medewerker secretariaat/beleidsmedewerker (totaal 20 uur). Belangrijke taken: registratie in de certificeringsbank, accreditatieaanvragen voor opleidingen en WOK’s, organisatie studiedagen, schrijven van teksten o.a. voor de website, ‘vraagbaak en wegwijzer’. Eefje is naast haar werk bij AIT actief als beeldend kunstenaar. Ze is oorspronkelijk opgeleid als psycholoog.

 

Financiën

• Lidwien Vink: lidwienvink@ait-spin.com

Lidwien Vink, boekhouding (1 tot 2 dagen per week). Lidwien verstuurt de rekeningen aan organisaties en professionals die zijn aangesloten bij AIT, verwerkt de betalingen en doet de financiële controle.

 

Projecten

• Ton Stroucken: tonstroucken@ait-spin.com

Ton coördineert en ondersteunt de werkontwikkeling en implementatiebegeleiding in het maatschappelijk werk, de jeugdzorg (inclusief pleegzorg) en de thuiszorg. Hij geeft hieraan vorm op verzoek van coördinatoren en organisaties.

Meer informati

 

 

terug | naar boven