Informatie


AIT

Postadres: Postbus 581
2070 AN Santpoort-Noord

Bezoekers: Middenduinerweg 44
2071 AN Santpoort-Noord

E-mail: info@ait-spin.comTelefoon: 088-243 43 43

   landelijk bureau | landelijk bureau | gewestcoördinatoren | coördinatoren op steunpunten

Contact landelijk bureau van de AIT

 

Het Landelijk Bureau van AIT is het centraal informatiepunt en vervult een spilfunctie in de kwaliteitsborging en ontwikkeling van VHT en VIB. Overzicht van de medewerkers en hun taken vindt u hieronder.

 

Het landelijk bureau van de AIT is gevestigd in Santpoort- Noord, dit ligt vlak bij Haarlem. Het AIT kantoor is te vinden in het centraal Bureau van Kenter Jeugdhulp (voorheen OCK het Spalier):

Postadres: Postbus 581
2070 AN Santpoort-Noord

Bezoekadres: Middenduinerweg 44
2071 AN Santpoort-Noord

 

Telefoon: 088-243 43 43 (via de centrale van Kenter Jeugdhulp).

E-mail: info@ait-spin.com

 

 

Bemensing van het landelijk bureau

 

Directeur

• Marij Eliëns: marijeliens@ait-spin.com

Kwaliteitsbeleid, samenwerking met steunpunten en andere organisaties, overlegpartner intern en extern, projecten en werkontwikkeling, promotie methodieken. Specifieke aandachtsvelden: (Jeugd) Gezondheidszorg, GGZ en Ouderenzorg.

 

Beleidsmedewerkers

• Margaret van Ruitenbeek

Contactpersoon voor de hogescholen en opleider van de introductiecursus VHT en VIB die AIT samen met Logavak aanbiedt (margaretvanruitenbeek@gmail.com, 06-51404667).

 

• Dorini Jansen

Dorini Janssen coördineert het project Pleegzorg in Beeld en is tevens contactpersoon voor dit project (d.janssen@rading.nl).

 

Secretariaat met beleidstaken

• Eefje Meijer: eefjemeijer@ait-spin.com

Eefje Meijer, medewerker secretariaat/beleidsmedewerker (totaal 20 uur). Belangrijke taken: registratie in de certificeringsbank, accreditatieaanvragen voor opleidingen en WOK’s, organisatie studiedagen, schrijven van teksten o.a. voor de website, ‘vraagbaak en wegwijzer’. Eefje is naast haar werk bij AIT actief als beeldend kunstenaar. Ze is oorspronkelijk opgeleid als psycholoog.

 

• Wendy Neve: wendyneve@ait-spin.com

Wendy Neve, PR werkzaamheden en vervangt Eefje Meijer tijdens haar zwangerschapsverlof (2 dagen).
Wendy is oorspronkelijk opgeleid als maatschappelijk werker en is naast haar werkzaamheden bij AIT werkzaam als freelance camera operator en video editor in de cultuursector.

 

Financiën

• Lidwien Vink: lidwienvink@ait-spin.com

Lidwien Vink, boekhouding (1 tot 2 dagen per week). Lidwien verstuurt de rekeningen aan organisaties en professionals die zijn aangesloten bij AIT, verwerkt de betalingen en doet de financiële controle.

 

Projecten

• Marjan Hoogland: marjanhoogland@ait-spin.com

Ontwikkeling methodieken, projectondersteuning, productie diverse handleidingen.

 

• Ton Stroucken: tonstroucken@ait-spin.com

Ton coördineert en ondersteunt de werkontwikkeling en implementatiebegeleiding in het maatschappelijk werk, de jeugdzorg (inclusief pleegzorg) en de thuiszorg. Hij geeft hieraan vorm op verzoek van coördinatoren en organisaties.

Meer informatie

 

Oproepkrachten

• Tom van der Peet: tomvanderpeet@ait-spin.com

Tom van der Peet, oproepkracht. Tom is in de eindfase van zijn studie MBA en verzorgt bij AIT ‘grote klussen’; verwerking evaluaties van de studiedag, analyse van de certificeringsbank, opleveren jaarcijfers voor het jaarverslag e.d.

 

 

 

terug | naar boven