Informatie


AIT

Postadres: Postbus 581
2070 AN Santpoort-Noord

Bezoekers: Middenduinerweg 44
2071 AN Santpoort-Noord

E-mail: info@ait-spin.com


Telefoon: 088-243 43 43

   studiedagen | recente studiedag | hand-outs (leden) | eerdere studiedagen | aanmeldingsvoorwaarden

Aanmeldingsvoorwaarden


Door u aan te melden gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.


Toegangsbewijs
Nadat u zich online heeft aangemeld, ontvangt u per e-mail uw toegangsbewijs, inclusief de indeling van de workshops (i.v.m. de indeling van de workshops, ontvangt u uiterlijk 5 november uw toegangsbewijs per e-mail).


Betaling / factuur
Facturen worden per post verstuurd, tenzij is aangegeven dat digitale facturering gewenst is. 
U wordt vriendelijk verzocht binnen vier weken na de ontvangst van de factuur het deelnamebedrag over te maken op bankrekeningnummer NL52 RABO 0151 5585 15 van Stichting AIT te Santpoort Noord. In geval er vier weken na de factuurdatum nog niet betaald is, wordt er € 25,00 extra aan administratiekosten in rekening gebracht.


Vervanging bij verhindering
Indien u onverhoopt verhinderd bent om naar de AIT-studiedag te komen, kan een collega in uw plaats deelnemen aan de studiedag. U kunt dit melden bij info@ait-spin.com.


Annulering
Als u verhinderd bent en u heeft geen vervanging, dan kunt u dit tot 12 november 2018 melden bij info@ait-spin.com. In dit geval wordt het deelnamebedrag, onder aftrek van €15,00 administratiekosten, gerestitueerd. Ná 12 november 2018 vindt geen restitutie meer plaats.


Bijzonderheden 
Vanwege de privacy van ouders en kinderen die mogelijk te zien zijn op de beelden, is het niet toegestaan de presentaties te filmen met mobiele telefoon, camera of iPad.


Uitzonderingen
Voor journalisten geldt een aparte regeling na overleg.

 

Naar het aanmelden gaan.

 

terug | naar boven